МУФА

МУФА

наименование

размер

материал

предназначение

МУФА

50

PVC

фитинг за канализация

МУФА

75

PVC

фитинг за канализация

МУФА

110

PVC

фитинг за канализация

КОМПЕНСАТОРНА МУФА

110

PVC

фитинг за канализация

МУФА

125

PVC

фитинг за канализация

МУФА

160

РVC

фитинг за канализация

МУФА

200

PVC

фитинг за канализация