КОЛЯНО 90°

Коляно 90°

наименование

размер

материал

предназначение

КОЛЯНО 90°

32

PP

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

40

PP

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

50

РР

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

75

РР

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

110

РР

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

125

РР

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

160

РР

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

50

PVC

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

110

PVC

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

160

PVC

фитинг за канализация

КОЛЯНО 90°

200

PVC

фитинг за канализация